Toekomst

Het Kluenven met het woonhuis rechts op de achtergrond
Het Kluenven met het woonhuis rechts op de achtergrond

Wat betreft het overheidsbeleid ligt 't Kluenven in streekplanzone IV "Natuur" en is gedeeltelijk aangewezen als bos. Behoud en ontwikkeling hiervan is het hoofddoel. Rust en stilte worden gewaarborgd. Waterbeheer en emissiebeleid worden afgestemd op natuur. Dit sluit goed aan bij het beleid van 't Kluenven zelf: met respect voor de aanwezige natuur- en cultuurwaarden zo goed mogelijk in stand houden, waar nodig herstellen en waar en wanneer mogelijk versterken. De verbouw van het Slaaphuis tot vakantiewoning beoogt jaarlijks een bedrag op te leveren om dit beleid mogelijk te maken. Van andere landgoederen is bekend dat ze zonder economische drager(s) niet langdurig in stand kunnen worden gehouden, tenzij de overheid deze taak op zich neemt met inzet van belastinggeld. Opgezet als buitenplaats zonder enige inkomsten krijgt 't Kluenven na pakweg 70 jaar een economische basis voor voortbestaan in de toekomst.

Een geheel andere bestaanszekerheid komt voort uit de ligging te midden van percelen van Stichting Twickel, dat statutair uitdrukkelijk de doelstelling heeft de natuur- en cultuurwaarden op het landgoed in stand te houden. In 2009 hebben de provincie en de gemeenten waarin landgoed Twickel ligt hun steun aan dit doel nog eens bevestigd in het Pact van Twickel. Voor 't Kluenven betekent dit een afgeleide bescherming. In onderlinge samenwerking streven Twickel en 't Kluenven na de 30 hectare aaneengesloten bos en hei ongezien de kadastrale grenzen zo goed mogelijk in stand te houden.