Natuurterrein

Het natuurterrein van 't Kluenven
Het natuurterrein van 't Kluenven

Heidegoed 't Kluenven is een prachtig natuurterrein van ruim 10 hectare waarbinnen veel soorten natuur een een grote diversiteit aan vegetaties voorkomen. Het natuurterrein bestaat uit arm bos, een langgerekt ven, veel gagel, heidevegetatie en jeneverbessen. In 1998 is er een Hydro-ecologisch onderzoek uitgevoerd: "De bossen rondom het ven bestaan voornamelijk uit vochtig Eiken-Berken-bos. Kenmerkende soorten zijn pijpenstrootje, smalle stekelvaren en dopheide". Op meer afstand van het ven staat droog eiken-berken-bos. Hier groeien de plantensoorten vingerhoedskruid, bochtige smele, blauwe bosbes en zachte witbol. Voorkomende diersoorten zijn onder andere hazen, eekhoorns, egels, hagedissen en circa vijftien reeën. In de herfst schieten allerlei soorten paddenstoelen uit de grond. Voor het Woonhuis ligt een groot meest droog heideterrein en verspreid over het landgoed enkele kleine natte heideveldjes. Dopheide overheerst, maar ook struikheide komt voor. Voorkomende bijzondere plantensoorten zijn blauwe zegge, bronsmos, veenbies, witte snavelbies en kleine zonnedauw. Verspreid over de heidevelden staat de jeneverbes.

Schapen

De schapen aan het Kluenven
De schapen aan het Kluenven

In samenwerking met een schapenhouder in de buurt is de eigenaar in 2006 begonnen met het bestrijden van de vergrassing op de heide middels begrazing met een kleine kudde schapen. Na raadplegen van experts van onder meer Landschap Overijssel, Ministerie van LNV, de Bosgroep Noordoost Nederland, andere landgoederen en naobers is besloten tot selectief ontbossen om het oorspronkelijke karakter van het grote heideveld ter herstellen. Door kap van opslag en afplaggen van de zandrug tussen beek en ven is in 2007 begonnen het terrein weer terug te brengen naar de staat van zo'n 75 jaar geleden: een wijds heideterrein omgeven door bos. De zandruggen aan weerszijden van het Kluenven waren de laatste decennia door bebossing grotendeels dichtgegroeid. Nu komt de jonge hei weer op. Verwacht wordt dat de schapen een belangrijke rol kunnen spelen, zoals vanouds, bij het behouden van de bestaande en herstelde heideterreinen. Zomer 2009 heeft buurman Stichting Twickel op haar aangrenzende terrein aan de andere kant van de beek ook circa twee hectare ontbost en afgeplagd. Dankzij deze ingrepen door beide eigenaren ontstaat nu weer een middelgroot heideveld van ruim vijf hectaren doorsneden door een beek, met erop een ven en omgeven door 25 hectare bos. Het geeft een aardig beeld hoe het grootste deel van Twente er eeuwen geleden uitzag.