Meegenieten

Spelen bij de zwemvijver
Spelen bij de zwemvijver

Vanuit de gekozen doelstelling ''t Kluenven als gastvrij landgoed' was het in 2006 de bedoeling het terrein open te stellen. Dit bleek gezien beperkte omvang en kwetsbare natuur onverstandig, onder meer vanwege het gebruik door wild als rustgebied. Door deskundigen van Landschap Overijssel werd openstellen ronduit afgeraden. Ook is er geen maatschappelijke behoefte aan omdat Landgoed Twickel direct ten oosten van 't Kluenven honderden hectares heeft opengesteld voor wandelaars en fietsers.

Daarom is op zoek gegaan naar een bij 't Kluenven beter passende vorm van meegenieten door geïnteresseerde derden. Dat is in de jaren 2007-2009 spontaan gelukt dankzij de belangstelling van velen voor allerlei vormen van meegenieten. Het volume van honderden mensen en duizenden uren per jaar werd zelfs zo groot dat een keuze gemaakt moest worden tussen minderen of realiseren van voorzieningen. Basale zaken als parkeerplaatsen, buitentoiletten en een dak om te gebruiken bij slecht weer bleken nodig. In 2009 hebben de overheden in het kader van het Europese Leader+ programma voor vitalisering van het landelijk gebied een subsidie van 40% toegekend voor een breed pakket investeringen waaronder ook een veelheid aan sport & spelvoorzieningen, te realiseren in 2009/2010.

Lees meer over Meegenieten op 't Kluenven...