Heden

Woonhuis na herstel noordgevel en dakopbouw
Woonhuis na herstel noordgevel en dakopbouw

Sinds 2006 is onder leiding van de nieuwe bewoner/beheerder het herstel van terrein en gebouwen op 't Kluenven goed op gang gekomen. Zijn voornaamste doelstelling is het herstellen en verbeteren van de verschillende elementen op het landgoed: de natuur met heidevelden, ven, beek en bos en de buitenplaats met  de gebouwen, het erf, de tuin, het speelbos en het parkbos. De waterhuishouding is van vitaal belang.
Passende gebruik van de gebouwen en het realiseren van een economische drager is cruciaal voor een duurzame instandhouding van het landgoed. Geen stilstand, maar met de tijd mee gaan en het geheel bruikbaar en beleefbaar maken. Uitbreidingsmogelijkheden zullen worden aangegrepen als deze bijdragen om de natuur op het landgoed te versterken en/of de plaatselijke Robuuste Verbindingszone van de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.  
Toen bleek dat het terrein te klein en de natuur te kwetsbaar was voor het op landgoederen gebruikelijke open stellen is de eigenaar op zoek gegaan naar een bij heidegoed 't Kluenven passende vorm van meegenieten door geïnteresseerde derden: 't Kluenven als gastvrij landgoed.

Het 'lighthouse' op het dak van het Woonhuis
Het 'lighthouse' op het dak van het Woonhuis

In 2010 is de illegale opbouw op het Woonhuis aangepakt. De uit 2000 daterende kantelen zijn verwijderd en vervangen door een opbouw van hout met rondom veel glas en een koepelvormig dak. 's Nachts een 'lighthouse' als baken in het donker. Overdag een theekoepel met dakterras dat aan de kant van het grote heideveld uitkraagt met een balkon als eerbetoon aan het fenomenale uitzicht. Een architectonische folly als ankerpunt voor de gehele buitenplaats en als markering van de enthousiaste doorstart van 't Kluenven.

Werkhuis en Slaaphuis

Vakantiewoning het Slaaphuis
Vakantiewoning het Slaaphuis

Op basis van een eigen renovatieplan met ruim 50 projecten, in samenspraak met deskundigen en in samenwerking met meest lokale aannemers. Allereerst werd het energieverbruik sterk teruggebracht door vervangen van oude elektrische boilers door nieuwe combiketels en het plaatsen van enkele houtkachels.  In 2007 zijn de daken van het Werkhuis en het Slaaphuis geïsoleerd en hersteld. Hiervoor zijn uit Engeland nieuwe handgevormde leien geïmporteerd ter vervanging van de kapotte leien op het Werkhuis. Met de nog bruikbare leien zijn de niet passende dakpannen op het Slaaphuis vervangen. Stukje bij beetje is het roze en gele buitenschilderwerk vervangen door Twents en Saksen Rood.

Het Werkhuis wordt door de eigenaar gebruikt voor zijn werk en is daarom als eerste geheel opgeknapt. Vervolgens is door een viertal kleine verbouwingen gezorgd dat elk van de drie huizen beschikt over een goede keuken en passende sanitaire voorzieningen. De oude houtschuur en kennel zijn afgebroken en het lessenaarsdak van de Schuur is doorgetrokken tot een groot laag doorlopend zadeldak. Tegen het Slaaphuis is een 'natte toren' aangebouwd met twee badkamers boven elkaar plus een grote woonkamer met glasgevel aan de zuidzijde. Deze gevel is geïnspireerd op de zuidgevel van het woonhuis en zo is bij alle ingrepen zorgvuldig gezorgd de architectuur en samenhang van het gebouwencomplex te herstellen en te versterken.

Natuurbeheer

Vellen opslagbos voor herstel van heideveld
Vellen opslagbos voor herstel van heideveld

Op het erf en in de tuinborders is begonnen de wildgroei aan bramen terug te dringen. De in 2005 omgewaaide reusachtige eik in de tuin is door een aantal naobers met veel vereende kracht naar de houtzagerij op landgoed Twickel gebracht en daar gezaagd in balken en planken. Van een deel daarvan heeft een naober nieuwe paalhekken gemaakt naar model van de verrotte exemplaren bij beide toegangswegen; hierbij is het originele beslag gebruikt. Van een paar resterende brede planken zijn twee grote, en loodzware, buitentafels gemaakt die nu op het terras voor het Werkhuis en onder het schuurdak goede diensten bewijzen.

Op het grote heideveld bleek ingrijpen nodig. Een fors deel was geheel vergrast, een nog groter deel dichtgegroeid met een opslagbosje van ruim een hectare. Mede hierdoor begon het Kluenven steeds verder dicht te groeien. Niets doen zou uiteindelijk leiden tot geheel verdwijnen van hei en ven: beide eeuwenlang bepalend voor het Twentse landschap. Na inwinnen van veel advies en rijp beraad is besloten tot afplaggen van vergraste hei en kappen van opslagbos; in totaal 1,5 ha. Dit project is uitgevoerd in najaar 2007 en heeft geleid tot een zelfde ingreep in 2009 op het aangrenzende terrein van landgoed Twickel. Deze gezamenlijke inspanningen leiden tot een aaneengesloten heideterrein van circa vijf hectare waar de Beckumer Buitenbeek dwars doorheen loopt.