Contact & Route

Post- en bezoekadres: Rotersweg 44 te Beckum, 7554 RA Hengelo

E-mail: postbus@kluenven.nl (gebruik aub onderstaand contactformulier)

Mobiel: 0651 867 354 (in dringende gevallen)

Route

Heidegoed 't Kluenven is prima te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer.

Per bus: vanaf station Hengelo met bus 53 tot bushalte Bentelerweg net ten zuiden van Beckum: daarna 250 meter lopen (richting zuiden en rechtsaf het bos in). Op weekdagen en zaterdag vertrekt bus 53 vanaf station Hengelo twee maal per uur (even over het hele en halve uur); op zondag één maal (even over het hele uur); alle dagen tot 24.00 uur.

Per auto en fiets: zie routebeschrijving (PDF).
NB: de meeste navigatiesystemen kunnen plek en route niet goed aanwijzen! De Rotersweg is lang en bochtig en hoewel de naobers u graag de weg wijzen naar 't Kluenven komt u makkelijker ter plaatse als u de routebeschrijving afdrukt en meeneemt.

Contactformulier

Deze website

Inhoud van deze website: © Landgoed 't Kluenven BV
Foto's: Han Westendorp, Winnie Westendorp-Chodzynski, Max de Krijger
Website ontwerp: Ellen Bomhof, Just Schimmelpenninck
Website realisatie: Just Schimmelpenninck

Disclaimer voor www.kluenven.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kluenven.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Landgoed 't Kluenven BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Landgoed 't Kluenven BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Landgoed 't Kluenven BV.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:

  • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Landgoed 't Kluenven BV te mogen claimen of te veronderstellen.
  • Landgoed 't Kluenven BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
  • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Landgoed 't Kluenven BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kluenven.nl op deze pagina.